Spotkania z książką

Od września 2017 roku nasza świetlica bierze udział w Spotkaniach z książką z pracownikiem Biblioteki Miejskiej w Iławie panią Małgorzatą Klukowską. Cykliczne, comiesięczne spotkania mają na celu przybliżyć dzieciom czytanie książek ze zrozumieniem. Czytanie ich to nie tylko kluczowa kompetencja edukacji wczesnoszkolnej. Proponowane książki powinny przez dłuższy czas utrzymać uwagę dziecka. Książka sprzyja poznawaniu otaczającego świata, uczy myśleć, kształci mowę, wzbogaca wyobraźnię. Ma swój udział w ewaluowaniu systemu wartości. Celem naszych spotkań jest eliminowanie stresów, wyciszanie lęków, pomoc w kształtowaniu i wzmacnianiu pożądanych postaw wobec innych osób i samego siebie. Na spotkania z panią Małgorzatą wybierane były następujące książki: 

Czytaj więcej: Spotkania z książką

Bogate w wrażenia Mikołajki 2017 Świetliczan 

Już od rana 6 grudnia panowała radosna atmosfera w świetlicy szkolnej. Dzieci z zainteresowaniem pytały o to co się wydarzy dziś w świetlicy. Przeczuwały, że będzie to inny dzień niż wszystkie. I nie myliły się. Najpierw grupa uczniów wybrała się pod opieką wychowawców: Justyny Klimek i Joanny Roszak do Biblioteki Miejskiej w Iławie na spotkanie ze Św. Mikołajem, któremu towarzyszyły zabawy, konkursy i wspólne śpiewanie kolęd.

Następnie kolejna grupa świetliczan udała się na plac przed ratusz, by tam stało się zadość, jednej z przedświątecznych tradycji miejskich. Gdzie co roku 6 grudnia przedstawiciele władz miejskich wraz z najmłodszymi mieszkańcami – dziećmi z iławskich szkół i przedszkoli z opiekunami – wspólnie ubierają choinkę i śpiewają kolędy.

Po powrocie do szkoły kolejna niespodzianka czekała już na uczniów świetlicy szkolnej. Osobiście zawitał do nas Św. Mikołaj. Przybył do nas z dalekiej Laponii, miał wiele pytań do dzieci oraz wysłuchał cierpliwie życzeń najmłodszych. Wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy, za co szczodry gość podziękował wspaniałymi prezentami i słodkim poczęstunkiem. Dziękujemy serdecznie Mikołajowi za nowe, bardzo ciekawe gry, które z pewnością nie raz umilą nam wspólne spędzanie czasu w naszej świetlicy.          

                                                                                                        Justyna Klimek

zobacz zdjęcia

Wysportowani Świetliczanie

Grudzień rozpoczął się dla Świetliczan w sportowym tempie. W piątek 1 grudnia pani Katarzyna Grabkowska na zajęciach w świetlicy szkolnej przeprowadziła zawody dla dzieci, które chętnie podejmują sportową rywalizację. Kto najszybciej pokona tor przeszkód oceniali rzetelnie sędziowie: Małgorzata Gabriel i Adrian Kuczuk z kl. IIb. W zabawie wzięło udział 11 uczniów. Należało wykazać się sprytem, by przeczołgać się pod pufami  oraz zwinnością i gibkością, by je sprawnie ominąć. Celem zabawy była integracja świetliczan oraz przestrzeganie zasad fair play wobec współzawodników. Wśród dziewcząt na najwyższej pozycji uplasowała się Aleksandra Ołdak z IIb. Najbardziej wysportowanym chłopcem okazał się Filip Szewczyk z IIId, który miał najlepszy czas oraz wielu rywali do pokonania. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udanej wspólnej zabawy.

                                                                                                           Magdalena Pernak

 zobacz zdjęcia

Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI I DOŻYWIANIA

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W IŁAWIE

w roku szkolnym 2017/18

 

I.                   ZASADY FUNKCJONOWANIA.

1.      Stołówka szkolna prowadzi dożywianie uczniów.

2.      Uczniowie mają prawo do korzystania z pełnych obiadów, drugich dań lub zup.

3.      Dyżur w czasie wydawania posiłków pełnią nauczyciele świetlicy.

4.      Do stołówki nie wolno wchodzić z plecakiem ani w wierzchnich okryciach.

5.      W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie.

6.      Za złe zachowanie w stołówce lub nie przestrzeganie regulaminu uczeń może być skreślony z listy dożywianych na okres jednego miesiąca lub do końca roku szkolnego.

7.      W czasie wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad          ( rodzice, ze względów sanitarnych muszą pozostać przed stołówką)

Czytaj więcej: Regulamin stołówki

Regulamin świetlicy

Regulamin Świetlicy Szkolnej

  Szkoły Podstawowej Nr 3

Z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

w roku szkolnym 2017/18

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są :

- uczniowie klas I-III, którzy są dziećmi rodziców pracujących

- uczniowie klas IV- VI dojeżdżający do szkoły spoza terenu Iławy, którzy są dziećmi rodziców pracujących 

 2. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

a) złożenie pisemnego wniosku przez rodzica (opiekuna prawnego) o przyjęcie dziecka do świetlicy.

b) przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy.

c) zatwierdzenie przyjęcia dziecka do świetlicy przez komisję złożoną z dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz kierownika i wychowawcy świetlicy. 

Czytaj więcej: Regulamin świetlicy

Świetlica

W świetlicy realizowane jest motto:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.

Im więcej zabawytym więcej nauki"

(Glenn Doman). 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6:30 do 17:00 

Czytaj więcej: Świetlica