Przyglądamy się zimie

W ostatnim tygodniu na świetlicy szkolnej wspominaliśmy ferie zimowe, rozmawialiśmy o zimie, jej cechach charakterystycznych, oglądaliśmy zimowe krajobrazy te za oknem i na ilustracjach. Mówiliśmy o tym jak aktywnie można spędzać czas zimą i jakie sporty zimowe uprawiać.Dzieci wykonywały ciekawe prace plastyczne  pt. „Miasto pod śnieżną poduchą”, makiety karmików dla ptaków, rysowały i kolorowały zimowe ilustracje. Nie zabrakło również różnego rodzaju zabaw integracyjnych i grupowych które wyzwalały wiele emocji tj. „Bitwa na papierowe śnieżki” „Lawina” zabawy naśladowcze itp..We wtorek obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu – dyskutowaliśmy na temat korzystania z Internetu przez dzieci, zwracaliśmy uwagę na to co można a czego nie, jakich informacji nie należy umieszczać.Świetlicę odwiedziła również pani z Biblioteki Miejskiej w Iławie, która przeczytała dzieciom bajkę pt. „Gębolud”. Świetlica został doposażona w wygodne pufy do siedzenia, które zostały zakupione ze środków zebranych podczas kiermaszu babeczek. Zobacz zdjęcia

            Wychowawcy świetlicy: K.Ździebłowska, A.Melka, K.Górska, K.Kasak