Konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim

CELE KONKURSU:

1. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim
2. Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych
3. Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII
2.Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim 3. Kartka powinna być wykonana w formacie składanej pocztówki nie większym niż A5 oraz dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną
4. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – III, klasy IV – VIII.

5. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać:
- zgodność z tematem;
- ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy;
- oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania;
- poprawność językową.

6. Każda praca musi zawierać następujące dane: - Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę

TERMIN ODDANIA PRAC : do 10 grudnia 2018 r. u p. Sławomiry Piątkowskiej  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU : 12 grudnia 2018 r.
UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD : 17 grudnia 2018 r. Komisja wybierze najładniejsze prace, które zostaną nagrodzone. Wszystkie zgłoszone kartki, spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie szkolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU ! Organizator: p. Sławomira Piątkowska